Reserveren

Welkom bij Dudok! Onze collega’s staan vol enthousiasme voor u klaar! Wij stellen altijd een aantal plekken beschikbaar voor reserveringen, maar willen daarnaast ook graag de ontmoetingsplek van de stad blijven, zoals u dat van Dudok gewend bent.

Nadat u een reservering heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging van uw reservering in uw e-mail inbox. Heeft u vragen over uw reservering, dan kunt u contact opnemen met de vestiging.

- Privacy Policy -

DISCLAIMER

Algemeen

Dudok verleent u hierbij toegang tot dudok.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen, die door Dudok en derden zijn aangeleverd. Dudok behoudt zich daarbij het recht om op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoelt als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dudok. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dudok . 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dudok. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dudok, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reserveren

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Wij verzoeken u om uiterlijk 48 uur vooraf mutaties in het aantal personen door te geven. Indien u te laat annuleert kunnen kosten in rekening worden gebracht.Tevens willen wij u vragen om minimaal 24 uur van tevoren online te reserveren. Indien dit niet niet mogelijk is, verzoeken wij u om telefonisch te reserveren.Kijk op www.horeca.org voor een uitgebreide omschrijving van de UVH voorwaarden. 

Sinds 1 juli 2008 is het niet meer toegestaan om te roken in horecagelegenheden. Dudok is hierop uiteraard geen uitzondering. Wij beschikken niet over een aparte ruimte om te roken, wel hebben wij achter in onze binnentuin en voor op ons terras gelegenheid om dit te doen.

PRIVACY

Dudok respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de activiteiten, die nodig zijn om uw vraag en/of opmerking af te handelen.

Dudok zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhuren, uitlenen of in lease geven aan anderen, tenzij dit met u toestemming gebeurt of de wetgeving dit van ons eist. Dudok zal de persoonlijke identificeerbare informatie, die u online aan ons verstrekt niet op andere dan de hierin beschreven wijzen gebruiken of openbaar maken, zonder u hier eerst van op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden hiervan af te zien.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:
– om uw voorkeuren te registreren
– om uw vroegere activiteiten op de website te registreren
– om de inhoud en de presentatie van de website aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u deze in de webbrowser uitschakelen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Veelal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren wanneer cookies worden geweigerd.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie, die wij ontvangen op onze website.

Dudok is tevens tegen spam- en ongevraagde reclame. Indien u alsnog van mening bent ongewenst e-mails van ons te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina. Wij zullen uw adres op uw verzoek uit ons bestand verwijderen.